KIM JESTEŚMY


Jesteśmy niezależną, polskojezyczną grupą wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu lub innych środków odurzających oraz dla członków ich rodzin.


Grupa zostala założona przez Małgosię i Henryka i działa od maja 2001 roku na ternenie Niemiec w Essen - Zagłębie Ruhry. 
Celem grupy jest niesienie pomocy wszystkim ludziom uzależnionym i współuzależnionym poprzez spotkania w kręgu osób dotkniętych podobnym problemem. Wiek, płeć, zawód, wyznanie nie odgrywa u nas żadnej roli. Zapraszamy serdecznie wszystkich, których problem uzależnienia w pewien sposób dotyczy i którzy szukają wsparcia, zrozumienia i pomocy.


Php Besucherzähler