MODLITWA O POGODĘ DUCHABoże,
użycz mi pogody ducha,
abym godził się z tym,
czego nie mogę zmienić.
Odwagi, abym zmieniał to,
co mogę zmienić.
I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.

Pozwól mi co dzień
żyć tylko jednym dniem
i czerpać radość z chwili, która trwa
i w trudnych doświadczeniach losu ujrzeć
drogę wiodącą do spokoju
i przyjąć – jak Ty to uczyniłeś
ten grzeszny świat takim,
jakim on naprawdę jest,
a nie takim jak ja chciałbym go widzieć
i ufać, że jeśli posłusznie poddam się Twojej woli,
to wszystko będzie jak należy.
Tak, bym w tym życiu osiągnął umiarkowane szczęście,
a w życiu przyszłym, u Twego boku, na wieki posiadł
szczęśliwość nieskończoną. 


Autorem jest amerykański teolog Reinhold Niebuhr, niektóre źródła podają Marka Aureliusza jako autora.


Php Besucherzähler